You are currently viewing Dzień Działacza Kultury

Dzień Działacza Kultury

Dzień Działacza Kultury.
Dziękuję moim kochanym współpracownikom, instruktorom, sympatykom za tę miłą niespodziankę.
Życzę Wam wszystkim pozytywnych wrażeń, związanych z pracą na rzecz kultury, wytrwałości i siły oraz satysfakcji płynącej z tej pracy. Dziękuję za wkład w krzewienie tradycji i kultury wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów.
Przy tej okazji pragnę również podziękować naszym władzom lokalnym, dla których sprawy kultury i wspierania działań w tym zakresie są ważne, za pomysły i pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz codzienną życzliwość.
Jacek Gajewski
Dyrektor
Centrum Kultury w Dobrej

Dodaj komentarz