You are currently viewing Konwersja cyfrowa domów kultury

Konwersja cyfrowa domów kultury

Miło jest nam poinformować, że wśród 200 domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski, które otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” jest Centrum Kultury w Dobrej. Projekt „Dobra kultura w pełnym wymiarze” otrzymał 87,5 punktów i znalazł się na 87 miejscu.

W ramach projektu odbędzie się szereg szkoleń kierowanych do pracowników i animatorów kultury. Zakupiony zostanie sprzęt, który pozwoli prowadzić działania edukacyjne i animacyjne cyfrowo, a także pełnić rolę „archiwum cyfrowego społeczności lokalnej”. Pozwoli rozszerzyć i uatrakcyjnić ofertę kulturalną oraz wdrażać nowoczesne technologie. Dzięki zakupionemu wyposażeniu będziemy mogli nagrywać i transmitować działania CK. Odbiorcy będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu bezpośrednio oraz poprzez transmisje na platformach streamingowych, także w trybie live streamingu.

Realizacja projektu grantowego przyczyni się do umożliwienia partycypacji w działaniach animacyjnych, w tym także on-line osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zakupiona zostanie usługa informatyczna w celu kompleksowej realizacji
dostosowania strony internetowej CK do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowany zostanie także system pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących na sali widowiskowej CK, a także zakupiony zostanie system pętli indukcyjnej w wersji przenośnej tzw. walizkowej i przenośny system indukcyjny „jeden na jeden” do kontaktu z klientem np. w biurze. Wykonane zostaną 2 plany tyflograficzne obiektu oraz 20 brajlowskich tyflograficznych tabliczek informacyjnych na drzwi wewnątrz CK dedykowane dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Zaplanowane kompleksowe działania, polegające na wprowadzeniu nowej oferty zadań, wykraczających poza tradycyjne funkcje CK, są odpowiedzią na doświadczenia roku 2020 i 2021, wynikające ze sparaliżowania działalności i funkcjonowania CK w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Niezbędne okazało się wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i metod działania instytucji kultury, które będą odpowiadać na społeczne oczekiwania i potrzeby.

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Wpłynęło 1221 wniosków z całej Polski, z czego 1019 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz