You are currently viewing Pożegnaliśmy śp. Zdzisława Błaszczyka

Pożegnaliśmy śp. Zdzisława Błaszczyka

Z wielkim żalem zawiadamiamy, iż we wtorek 30 sierpnia 2022 roku, we wczesnych godzinach rannych zmarł śp. Zdzisław Błaszczyk. Długoletni członek Orkiestry Dętej DOBRA-ŻERONICE. Nasz przyjaciel, kolega i wzór do naśladowania.
Śp. Zdzisław Błaszczyk urodził się w 6 lipca 1928 roku. Już od dzieciństwa ciągnęło go do muzyki. Lata okupacji nie pomagały jednak w rozwijaniu talentu, choć jak twierdził : ”to przychodziło w głowie jakoś samo…”. Pomimo trudnych czasów i niesprzyjających warunków do nauki zaraz po wojnie rozpoczął swoją wędrówkę z muzyką grając na weselach, zabawach i majówkach, jako skrzypek w zespole muzycznym. W 1949 roku wstąpił do wojska w Żaganiu gdzie szybko zorientowano się w zdolnościach Pana Zdzisława i przez 3 lata służby grał w wojskowej orkiestrze dętej na trąbce. Po zakończeniu służby przez wiele lat grał w zespołach klezmerskich z Dobrej i z Warty, głównie na trąbce i saksofonie. Jednak pasją jego stała się orkiestra dęta. Gdy w 1953 roku w wieku 25 lat otrzymał od druha Romana Szymańskiego (ówczesnego kapelmistrza) propozycję wstąpienia do orkiestry w Dobrej, dopóki zdrowie i siły mu pozwalały tak długo grał przechodząc przez różne etapy orkiestry, dając przykład sumienności, zaparcia i pełnego oddania się tej ukochanej sztuce.
Śp. Zdzisław Błaszczyk do 2013 roku był najstarszym instrumentalistą grającym w orkiestrze na instrumencie dętym w całym Powiecie Tureckim i jednym z najstarszych w Wielkopolsce, czego dowodem są nagrody dla najstarszego instrumentalisty na przeglądach międzypowiatowych w Kleczewie i organizowanych w naszym powiecie.
Zapału i energii jaką emanował na co dzień szczerze mu zazdrościli koledzy i koleżanki z zespołu. Swoją postawą dawał dobry przykład młodzieży i dzieciom grającym w orkiestrze dętej OSP Dobra-Żeronice. Był przykładem obowiązkowości, miłości do sztuki i pozytywnego spojrzenia na otaczający świat. 60 lat czynnego członkostwa w orkiestrach dętych mówi samo za siebie…
Śp. Zdzisław Błaszczyk zmarł w wieku 94 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 września w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej o godz. 14.00. Prochy zmarłego spoczną na dobrskim cmentarzu parafialnym.
SPOCZYWAJ W POKOJU!

Dodaj komentarz