Orkiestra Dęta OSP Dobra – Żeronice

Zespół Śpiewaczy Serenada

Zespół Śpiewaczy AleBabki

Orkiestra Dęta OSP Dobra – Żeronice

Tradycja istnienia Orkiestr Dętych Gminy i Miasta Dobra sięga czasów przedwojennych. W roku 1907 podjęto starania o utworzenie orkiestry dętej przy straży ogniowej w Dobrej. Z dobrowolnych składek i ofiar mieszkańców Dobrej zakupiono kilka instrumentów i podjęto naukę pod kierunkiem druha Migdalskiego, następnie Studzińskiego oraz Banerta, którzy wykonywali funkcje dyrygentów kolejno aż do roku 1920. Kolejnym dyrygentem został dr medycyny Stanisław Zaborski, był nim do roku 1928.  W roku 1967 powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Do dziś jeszcze niektórzy jej członkowie grają w obecnym zespole.

Funkcję kapelmistrza dobrskiej orkiestry pełnił również Roman Szymański, który prowadził ją przez wiele lat, aż do roku 1982.  Następne lata to dla orkiestry okres zastoju. Orkiestra istniała, brała udział w imprezach narodowych i kościelnych, lecz nie miała kapelmistrza.

Podobnie przedstawiała się historia orkiestry dętej w Żeronicach. Początki orkiestry sięgają lat przedwojennych. Po wojnie z drobnymi przerwami orkiestra pełniła swoją rolę.  Uświetniała uroczystości państwowe, kościelne i okolicznościowe. Przez wiele lat, aż do połączenia z dobrską orkiestrą, funkcję kapelmistrza pełnił nieżyjący już druh Zdzisław Grzelak.

W 1991r. z inicjatywy Marianny Ochockiej – dyrektora, wtedy jeszcze Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej i Eugeniusza Grzelaka – kapelmistrza turkowskiej orkiestry, korzeniami związanego z naszą gminą, z Żeronicami, nastąpiło połączenie dwóch orkiestr z Dobrej i Żeronic, tworząc jeden zespół, działający przy M-GOK w Dobrej. Żeby stworzyć możliwość nauki na instrumentach dętych uruchomione zostało Społeczne Ognisko Muzyczne działające właśnie przy dobrskim domu kultury.

Kapelmistrzem Orkiestry został i funkcję tę pełni do dziś Eugeniusz Grzelak.

Przez 25 lat swego istnienia Orkiestra uczestniczyła w Wojewódzkich, Powiatowych i po zmianie województw Międzypowiatowych Przeglądach Orkiestr Dętych. Zdobywała tam nagrody i wyróżnienia. Starsi członkowie zespołu szczególnym sentymentem darzą sobie Przeglądy Orkiestr Dętych w Świnicach Warckich. To tam Orkiestra po raz pierwszy poddawała się ocenom artystycznym profesjonalnym jurorom, tam podglądała inne zespoły jak się prezentują w paradzie i koncertach.

Orkiestra oprócz wielu nagród i wyróżnień może się poszczycić Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki zdobytą właśnie w  Świnicach Warckich w roku 1997.

Również członkowie Orkiestry mają na swoim koncie nagrody indywidualne na Przeglądach i Konkursach. Były nagrody na Ogólnopolskich Konkursach Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych w Śmiglu, były też nagrody dla najlepszych instrumentalistów przeglądów orkiestr.

Orkiestra brała udział w piknikach orkiestr dętych organizowanych nad Zbiornikiem Jeziorsko w Pęczniewie, w Jarmarku Świętojańskim w Poznaniu, grała w Salonie Fiata w Kaliszu – podczas prezentacji Fiata Punto, kilkakrotnie uczestniczyła w Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu organizowanym w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II a także w wyjazdach warsztatowych do Kotliny Kłodzkiej, w Góry Świętokrzyskie, do Zakopanego i Szklarskiej Poręby.

Powiedzenie „muzyka łączy pokolenia” tutaj się niewątpliwie sprawdza. W zespole gra młodzież szkolna, młodzież w wieku dojrzałym, grają też osoby, które w wolnych chwilach bawią już swoje wnuki.

 

Zespół Śpiewaczy AleBabki

Zespół Śpiewaczy AleBabki

Zespół “AleBabki” powstał wiosną 2010r. w Skęczniewie z inicjatywy Haliny Rutka. Pomysł utworzenia zespołu zaakceptowała Marianna Ochocka, ówczesna dyrektor Centrum Kultury w Dobrej i objęła swoim patronatem jego działalność.

Funkcję instruktora muzycznego od początku pełni Marlena Jesionek a kierownikiem zespołu jest wspomniana wcześniej Halina Rutka.

Repertuar zespołu stanowi zbiór różnorodnych piosenek od biesiadnych, rozrywkowych, dożynkowych do kościelnych.

Zespół AleBabki prezentuje się na okolicznościowych imprezach np.: Dni Dobrej, dożynki, Karnawałowa Biesiada Seniorów, spotkania andrzejkowe czy festyn rodzinny w Skęczniewie.

AleBabki brały udział w wielu przeglądach i spotkaniach seniorów. Można tu wymienić:

Rewia Talentów “Mikrofon dla Seniora” w Łodzi, Festiwal Folkloru i Twórczości Artystycznej Powiatu Tureckiego w Malanowie,  “Biesiada z Myszką” w Turku.

Zespół Śpiewaczy Serenada

Zespół “Serenada” powstał w 1993 roku.

Kierownictwem zespołu zajmowały się kolejno:

  1. Alina Więckowska
  2. Anna Mierzwa
  3. Teresa Gajowiak
  4. Stanisława Kołaczkowska
  5. Małgorzata Wacławek

Instruktorami muzycznymi byli:

  1. Eugeniusz Grzelak
  2. Marlena Jesionek
  3. Aleksandra Gajewska
  4. Klaudia Grabowska

Zespół wykonuje pieśni patriotyczne , żołnierskie, harcerskie, biesiadne, ludowe oraz religijne. Ma też w swoim repertuarze scenki teatralne i kabaretowe.
Klub Seniora SERENADA znaczną część czasu poświęca na działalność programowo – artystyczną i jej prezentowanie na różnych scenach i w różnych środowiskach.

W minionym 25 – leciu Zespół dał ponad 140 koncertów, niektóre z nich to:

– Międzypowiatowe Artystyczne Spotkania Seniorów we Władysławowie (wielokrotnie nagradzany nagrodą „Złotego, Srebrnego i Brązowego Liścia”)

– Wielkopolskie Artystyczne Spotkania Seniorów w Wilczynie (4 – krotnie zespół nagrodzony oraz otrzymywał wysokie oceny artystyczne)

– Regionalny Przegląd Ruchu Artystycznego Seniorów w Skierniewicach

– Dzień Seniora w Barbórce w Turku

– Festiwal Piosenki z Myszką w Domu Kultury w Turku

– Nadwarciański Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Brzegu

– Występy w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie

– Święta państwowe i lokalne w gminie jak: Dni Dobrej, 3 Maja, 11 Listopada czy Święto Plinty w Rzechcie

– Prowadzenie korowodu dożynkowego i przygotowanie przyśpiewek stało się tradycją zespołu

W działalności Klubu oprócz przygotowywania programów  i występów na różnych scenach prowadzone jest życie towarzysko – rozrywkowo – turystyczne, jak spotkania z innymi klubami seniora na zasadzie „my u nich, oni u nas”. Organizowane są wyjazdy do teatru i wycieczki turystyczne.

Do tradycji zespołu należą spotkania wakacyjne seniorów w Ślesinie, zabawy Andrzejkowe i organizacja Biesiady Karnawałowej dla Klubów Seniora Powiatu Tureckiego.