Centrum Kultury w Dobrej

Dyrekcja

Dyrektor Jacek Gajewski

Tel. 786 863 321
Mail. dyrektorckd@gmail.com

NIP 668 13 25 001
REGON 310500688

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie – Oddział Dobra
Nr konta 07 8557 0009 0300 1586 2003 0001

Napisz do nas