You are currently viewing PODZIEL SIĘ DOBROCIĄ I MIŁOŚCIĄ – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

PODZIEL SIĘ DOBROCIĄ I MIŁOŚCIĄ – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących wsparcia i opieki  które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

– dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

– mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

– nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielskiej nie jest im ograniczona ani zawieszona;

– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;

– mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;

Rodzinę zastępczą mogą stworzyć nie tylko małżonkowie, ale i osoby samotne.

Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem.

To tylko wstępne i bardzo ogólne informacje, jak zostać rodziną zastępczą.

Szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie tel.: 63 280 11 41

Zapraszamy do kontaktu z nami. Czekamy na Ciebie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, ul. Łąkowa 1, 62- 700 Turek

 

Dodaj komentarz