You are currently viewing Pożegnaliśmy Ś.P. Barbarę Piotrowską-Torzewską

Pożegnaliśmy Ś.P. Barbarę Piotrowską-Torzewską

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Barbary Piotrowskiej-Torzewskiej, sołtysa sołectwa Rzechta. Ś.P. Barbara Piotrowska-Torzewska z dużym oddaniem poświęcała się sprawom sołectwa i jego mieszkańców. Aktywnie uczestniczyła w lokalnych zgromadzeniach i piknikach, gdzie zawsze potrafiła przekazać słowa wsparcia i podziękowania w imieniu swojego sołectwa. Była wspaniałym człowiekiem, życzliwą i serdeczną osobą i koleżanką. Założycielka i aktywna działaczka Grupy Odnowy Wsi dla mieszkańców Rzechty i Zborowa. To dzięki jej zaangażowaniu i determinacji prze ostatnie dwa lata Świetlica Wiejska w Rzechcie nabierała nowego wyglądu. Członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Rzechcie „Słoneczniki” oraz zespołu śpiewaczego „SERENADA” działającego przy Centrum Kultury w Dobrej. Inicjatorka wydarzeń kulturalnych na terenie swojego sołectwa. Z rodziną, mieszkańcami sołectwa Rzechta oraz wszystkimi bliskimi zmarłej łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia. Burmistrz Dobrej wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady wraz z Radnymi i Sołtysami. Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Dobra.

Dodaj komentarz