You are currently viewing Szkolenie z podnoszenia kompetencji cyfrowych dla instytucji kultury

Szkolenie z podnoszenia kompetencji cyfrowych dla instytucji kultury

W dniach 19/20 stycznia 2022 roku w Centrum Kultury w Dobrej odbyły się warsztaty w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Warsztaty prowadził doktor nauk humanistycznych Maciej Dowgiel.

Celem działań szkoleniowych jest wsparcie zespołów kadr kultury w podnoszeniu kompetencji w zakresie projektowania oferty kulturowej on-line.

Efektem działań będzie zbudowanie sieci nowocześnie działających domów kultury, które wykorzystają narzędzia cyfrowe w sposób celowy i efektywny dla rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz współpracy ze społecznością lokalną.

Program szkoleniowy jest częścią działań realizowanych w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury. Projekt realizowany jest w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podczas warsztatów po raz pierwszy został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu –  laptopy i laserowy projektor multimedialny. 

Dodaj komentarz