You are currently viewing Spotkanie autorskie z Pawłem Kuszczyńskim

Spotkanie autorskie z Pawłem Kuszczyńskim

Paweł Kuszczyński jest autorem kilkunastu książek poetyckich. Książka „Spotkanie pragnień” otrzymała w 2009r. Nagrodę Literacką XXXII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. W 2015r. wydał zbiór recenzji krytycznoliterackich „Wartości zauważone”, za który w 2016 roku otrzymał nagrodę im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Paweł Kuszczyński publikował wiersze m.in. w „Twórczości”, „Metaforze”, „Gościu Niedzielnym”, „Tygodniku Powszechnym”, Nihil Novi”. Za osiągnięcia w poezji i krytyce Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011r. przyznał mu Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uhonorowało go w 2006r. Medalem „Labor Omnia Vincit”. W 2013r. otrzymał Nagrodę im. Augusta Cieszkowskiego. W czasie inauguracji 37. edycji MLP (5.11.2014) otrzymał tytuł Lidera Pracy Organicznej oraz statuetkę Hipolita Cegielskiego. Od 2011r. przez siedem lat pełnił funkcję prezesa poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Od 2019 roku jest członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie.

Dodaj komentarz