You are currently viewing Harmonogram Ferii Zimowych 2024

Harmonogram Ferii Zimowych 2024

Harmonogram ferii zimowych ☃️
Szczegółowe informacje o zajęciach zostaną udostępnione na oddzielnych plakatach.
Na czas ferii zimowych, zajęcia STAŁE (rytmika, plastyka, taniec nowoczesny, balet, mażoretki, nauka gry na instrumentach, zajęcia wokalne) są zawieszone. Wyjątek stanowią zajęcia z tańca nowoczesnego i baletu, które odbędą się planowo w 1 tygodniu ferii – środa 14.02.
Z A P R A S Z A M Y!

Dodaj komentarz